"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2011 Ngày 31 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-12-2011 Quyết định số 4222/QĐ-UBND về việc thành lập Ban biên tập nội dung tài liệu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. 01
16-12-2011 Quyết định số 4223/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định phương án sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập của các huyện, thị xã, thành phố. 03
19-12-2011 Quyết định số 4244/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách cơ sở y tế và số lượng đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2012. 05
19-12-2011 Quyết định số 4245/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 10
20-12-2011 Quyết định số 4269/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11
21-12-2011 Quyết định số 4279/QĐ-UBND về việc Xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đình Đức Giáo, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa. 16
21-12-2011 Quyết định số 4280/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Trào Âm, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa. 17
21-12-2011 Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Trịnh Văn - Trịnh Văn Kỳ, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa. 18
21-12-2011 Quyết định số 4282/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Thái bảo Thọ Quận công Cao Tư, xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa. 19
21-12-2011 Quyết định số 4283/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn Đình, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa. 20
21-12-2011 Quyết định số 4284/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. 21
21-12-2011 Quyết định số 4285/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Văn, xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa. 22
21-12-2011 Quyết định số 4286/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng Cồn Mả Nhón (địa điểm khởi nghĩa giành chính quyền huyện Hoằng Hóa ngày 24/7/1945), xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa. 23
21-12-2011 Quyết định số 4287/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Lý Nhật Quang, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. 24
21-12-2011 Quyết định số 4288/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Đức Thánh Đờn, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. 25
21-12-2011 Quyết định số 4289/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Quang, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa. 26
21-12-2011 Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ - Bia ký Từ Minh, xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa. 27
21-12-2011 Quyết định số 4291/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Thi, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân. 28
21-12-2011 Quyết định số 4292/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Từ Đường - Mộ họ Trương Văn, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa. 29
23-12-2011 Quyết định số 4317/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 30
26-12-2011 Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đơn giá thuê đất một số dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 32
26-12-2011 Quyết định số 4328/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 34
26-12-2011 Quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 40
26-12-2011 Quyết định số 4333/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 54
26-12-2011 Quyết định số 4340/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 55
27-12-2011 Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2011 cho các dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 59
27-12-2011 Quyết định số 4356/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 67
29-12-2011 Quyết định số 4391/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sắp xếp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 76
29-12-2011 Quyết định số 4455/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn làm việc và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 84
26-12-2011 Chỉ thị số 31/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 105
27-12-2011 Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2012. 111
29-12-2011 Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc triển khai "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2012. 117
14,131,857 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner