"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2012 Quyết định số 84/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2011. 01
19-01-2012 Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 33
Chủ tịch UBND tỉnh
03-01-2012 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá. 44
09-01-2012 Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc đính chính tên dự án trong Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 56
09-01-2012 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối của địa phương năm 2012. 57
09-01-2012 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc giải thể Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hoá. 77
12-01-2012 Quyết định số 138/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020. 78
16-01-2012 Quyết định số 210/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 97
20-01-2012 Quyết định số 327/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 112
09-01-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ứng phó với biến đổi khí hậu" Xuân Nhâm Thìn 2012. 118
09-01-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 121
31-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nhâm Thìn 2012. 126
09-01-2012 Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012). 131
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2012 Quyết định số 94/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 13
13-01-2012 Quyết định số 151/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 15
14,096,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner