"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 15 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-02-2012 Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 01
04-02-2012 Quyết định số 364/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá trần dịch vụ nhà chung cư thu nhập thấp tại Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá. 24
09-02-2012 Quyết định số 402/2012/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập. 27
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
02-02-2012 Quyết định số 341/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2012, thuộc Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT, tỉnh Thanh Hóa. 47
03-02-2012 Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn sự nghiệp môi trường để thực hiện đầu tư các dự án hệ thống nước thải các bệnh viện năm 2012. 51
04-02-2012 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch kinh phí nguồn sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án Quy hoạch năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. 54
04-02-2012 Quyết định số 363/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bên mời thầu các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 58
04-02-2012 Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục dự án công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 62
04-02-2012 Quyết định số 369/QĐ-UBND công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2011 tỉnh Thanh Hoá. 67
06-02-2012 Quyết định số 373/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2012. 77
06-02-2012 Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá gạo tẻ tại trung tâm các xã biên giới và dự toán kinh phí mua gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo ở các thôn bản thuộc 05 huyện biên giới chưa tự túc được lương thực thuộc Chương trình Nghị Quyết số 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 82
01-02-2012 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương mại miền núi Thanh Hoá. 87
01-02-2012 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Thanh Hóa. 88
01-02-2012 Quyết định số 383/QĐ-UBND về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty TNHH MTV In Báo Thanh Hoá. 89
08-02-2012 Quyết định số 391/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1) các lô đất phía Tây Bắc đường giao thông từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn (Khu dân cư thuộc Khu đô thị Nam Thành phố Thanh Hoá). 90
08-02-2012 Quyết định số 393/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. 112
14,095,867 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner