"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-03-2012 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Nhà máy May mặc Đông Tiến - Việt Pacific của Công ty TNHH MTV Việt Pacific Thanh Hóa. 01
01-03-2012 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 261043000002 ngày 24/11/2011 đã cấp cho Công ty TNHH Laser Đằng Long. 03
13-03-2012 Quyết định số 654/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2012. 04
15-03-2012 Quyết định số 679/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thăm dò các mỏ khoáng sản làm cơ sở cho việc đấu giá, định giá các mỏ năm 2012. 28
15-03-2012 Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa giao cho Thư viện tỉnh Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích xây dựng Thư viện tỉnh Thanh Hóa. 38
Chủ tịch UBND tỉnh
01-03-2012 Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 40
06-03-2012 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa. 59
07-03-2012 Quyết định số 614/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2011. 63
12-03-2012 Quyết định số 638/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 94
15-03-2012 Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch cúm gia cầm đợt I năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 101
15-03-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2012. 111
14,095,722 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner