"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 31 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục những việc bức xúc, trọng tâm, trọng điểm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phải tập trung chỉ đạo, điều hành năm 2012. 01
27-03-2012 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2011 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
16-03-2012 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 12
16-03-2012 Quyết định số 702/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh cấp tỉnh đợt I, năm 2012. 19
16-03-2012 Quyết định số 714/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc 07 huyện nghèo: Thường Xuân, Như Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 38
20-03-2012 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020. 45
21-03-2012 Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 60
21-03-2012 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chế độ thâm niên đối với nhà giáo năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 69
23-03-2012 Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc phê duyệt giảm tiền sử dụng đất năm 2011, năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế (Theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ). 77
26-03-2012 Quyết định số 803/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch cúm gia cầm (H5N1) trên đàn gia cầm tại các xã: Dân Lực, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn; xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn; xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia; xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn; xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành; các xã: Vạn Thiện, Thăng Bình, Thăng Long và thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống. 84
28-03-2012 Quyết định số 843/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và kinh phí đối ứng dự án khí sinh học năm 2012. 86
28-03-2012 Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2012 cho các dự án thuộc Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 96
20-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 112
30-03-2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh năm 2012. 116
14,095,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner