"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 15 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2012 Quyết định số 924/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp. 01
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-04-2012 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 03
03-04-2012 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 18
03-04-2012 Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc diện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Thanh Hóa. 19
05-04-2012 Quyết định số 909/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 22
05-04-2012 Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ công tác tại cơ sở y tế công lập năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. 48
06-04-2012 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016". 61
10-04-2012 Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thanh Hóa. 72
12-04-2012 Quyết định số 995/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. 78
12-04-2012 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 110
13-04-2012 Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa. 111
13-04-2012 Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Thanh Hóa. 112
13-04-2012 Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 115
13-04-2012 Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 116
09-04-2012 Kế hoạch số 24/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. 117
03-04-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 121
12-04-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2011 - 2012 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013. 125
14,095,655 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner