"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 30 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2012 Quyết định số 1140/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trong giai đoạn 2011 - 2015. 01
Chủ tịch UBND tỉnh
19-04-2012 Quyết định số 1106/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 09
20-04-2012 Quyết định số 1107/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa. 14
20-04-2012 Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 21
20-04-2012 Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Giáo chức huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 29
20-04-2012 Quyết định số 1120/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa. 31
20-04-2012 Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc phân Cụm thi đua của tỉnh năm 2012. 33
20-04-2012 Quyết định số 1122/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ hưu trí Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 40
24-04-2012 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. 42
25-04-2012 Quyết định số 1159/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Danh mục chuẩn bị đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn năm 2012, thuộc Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT, tỉnh Thanh Hóa. 44
27-04-2012 Quyết định số 1188/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012. 46
27-04-2012 Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch đợt 2 năm 2012. 83
17-04-2012 Kế hoạch số 27/KH-UBND khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 89
18-04-2012 Kế hoạch số 28/KH-UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2012, tỉnh Thanh Hóa. 97
25-04-2012 Kế hoạch số 30/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5/6/2012, tỉnh Thanh Hóa. 105
25-04-2012 Kế hoạch số 31/KH-UBND triển khai Chương trình điều trị thay thế các chất gây nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. 110
14,131,183 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner