"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 15 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-05-2012 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. 01
03-05-2012 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 03
08-05-2012 Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc giao đất cho Viện Vật lý địa cầu để xây dựng Trạm Quan sát động đất Lang Chánh, tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 10
14-05-2012 Quyết định số 1428/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND phường Hàm Rồng quản lý và giao cho Viện Vật lý địa cầu. 31
Chủ tịch UBND tỉnh
11-05-2012 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 33
14-05-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2012. 56
14-05-2012 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 64
15-05-2012 Kế hoạch số 39/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ. 79
09-05-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012. 109
10-05-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 112
15-05-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện. 116
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 1339/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
10-05-2012 Quyết định số 1349/2012/QĐ-UBND về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
11-05-2012 Quyết định số 1392/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2012 đối với các MBQH có quy mô trên 10ha tại địa bàn thành phố, thị xã và trên 20 ha tại địa bàn các huyện. 28
14,095,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner