"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2012 Ngày 31 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2012 Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Tân Hoàng Gia. 01
23-05-2012 Quyết định số 1525/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. 06
Chủ tịch UBND tỉnh
25-05-2012 Quyết định số 1554/QĐ-UBND ban hành Quy trình chăn nuôi trâu, bò, lợn để thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013. 24
25-05-2012 Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 31
28-05-2012 Quyết định số 1588/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và quy hoạch mạng lưới Chi nhánh thuộc Trung tâm đến năm 2015. 32
29-05-2012 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá. 37
30-05-2012 Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án vận động quyên góp, ủng hộ xây dựng Đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tại Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 39
30-05-2012 Quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa. 44
31-05-2012 Quyết định số 1641/QĐ-UBND về việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2012. 48
31-05-2012 Quyết định số 1644/QĐ-BATGT ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá. 51
31-05-2012 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 57
18-05-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 58
21-05-2012 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 62
24-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật. 65
30-05-2012 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012). 68
25-05-2012 Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 29/02/2012 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Thanh Hóa. 71
28-05-2012 Kế hoạch số 44/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015. 82
28-05-2012 Kế hoạch số 45/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. 91
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2012 Quyết định số 1516/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án: Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe tại xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa vào Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
14,095,502 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner