"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2012 Ngày 30 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2012 Quyết định số 2009/2012/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015. 01
29-06-2012 Quyết định số 2019/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 03
29-06-2012 Quyết định số 2031/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hoá. 09
25-06-2012 Quyết định số 1937/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án: Khu Đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn vào Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
20-06-2012 Quyết định số 1892/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2012- 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 31
21-06-2012 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý dơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 35
26-06-2012 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Đầu mối Bái Thượng, tỉnh Thanh Hoá. 37
26-06-2012 Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ sông Mực, tỉnh Thanh Hóa. 41
27-06-2012 Quyết định số 1987/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2012 - 2015. 45
27-06-2012 Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 61
27-06-2012 Quyết định số 1992/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng chống lụt bão Công trình: Hồ Đồng Chùa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 65
27-06-2012 Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Kim Giao II, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 68
27-06-2012 Quyết định số 1994/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 72
27-06-2012 Quyết định số 1997/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai "Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020". 76
28-06-2012 Quyết định số 2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Bỉnh Công, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 86
28-06-2012 Quyết định số 2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 90
28-06-2012 Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Thung Bằng, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa. 94
28-06-2012 Quyết định số 2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 98
29-06-2012 Quyết định số 2027/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 102
29-06-2012 Quyết định số 2028/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 107
26-06-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc ra quân nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống kênh tiêu trong mùa mưa bão năm 2012. 116
27-06-2012 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 118
29-06-2012 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 121
14,095,566 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner