"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 31 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-08-2012 Quyết định số 2628/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 01
24-08-2012 Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 09
29-08-2012 Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính tổ chức các kì thi phổ thông, chuẩn bị tham gia các kì thi quốc gia, quốc tế và khu vực. 39
31-08-2012 Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Yên Định. 55
Chủ tịch UBND tỉnh
16-08-2012 Quyết định số 2636/QĐ-UBND về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2012. 57
16-08-2012 Quyết định số 2645/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 tỉnh Thanh Hóa. 65
17-08-2012 Quyết định số 2675/QĐ-UBND về việc cếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 85
22-08-2012 Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc xử lý các dự án đã quyết định tạm dừng thực hiện. 93
30-08-2012 Quyết định số 2808/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng, chống lụt bão Công trình: Thuỷ điện Bá Thước 2, tỉnh Thanh Hóa. 98
31-08-2012 Quyết định số 2823/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh Thanh Hoá. 102
17-08-2012 Kế hoạch số 72/KH-UBND hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2012, tỉnh Thanh Hóa. 104
22-08-2012 Kế hoạch số 73/KH-UBND thực hiện Quyết định số 14/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2011 - 2015. 109
27-08-2012 Kế hoạch số 74/KH-UBND tổ chức triển khai xây dựng, xác định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 114
31-08-2012 Kế hoạch số 75/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hoá. 117
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-08-2012 Quyết định số 2703/2012/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm sang khoáng sản nguyên khai làm cơ sở để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 06
29-08-2012 Quyết định số 2786/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tăng cường quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 45
14,131,879 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner