"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2012 Ngày 30 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-09-2012 Quyết định số 3081/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Hạn chế tranh chấp lao động và đình công không đúng quy định của pháp luật tại Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015". 03
27-09-2012 Quyết định số 3170/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 04/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 27
Chủ tịch UBND tỉnh
17-09-2012 Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc, pháp huy vai trò người cao tuổi Thanh Hóa. 34
18-09-2012 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí do UBND thành phố Hà Nội ủng hộ để hỗ trợ các đối tượng người có công với cách mạng làm nhà tình nghĩa. 43
18-09-2012 Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm cấp Thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 49
18-09-2012 Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2013. 66
25-09-2012 Quyết định số 3144/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển thể dục thể thao Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015. 89
27-09-2012 Quyết định số 3160/QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2013. 102
17-09-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 104
18-09-2012 Chỉ thị số 27/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm H5N1. 106
19-09-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 108
28-09-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 112
19-09-2012 Kế hoạch số 82/KH-BCĐ kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 115
20-09-2012 Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 124
14,095,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner