"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2012 Ngày 15 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-11-2012 Quyết định số 3663/2012/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường cây Cao su trồng tập trung trong bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
12-11-2012 Quyết định số 3736/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy. 07
12-11-2012 Quyết định số 3737/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy. 12
12-11-2012 Quyết định số 3738/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Cẩm Thủy. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
02-11-2012 Quyết định số 3622/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thi Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 22
09-11-2012 Quyết định số 3701/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa. 35
09-11-2012 Quyết định số 3706/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. 38
09-11-2012 Quyết định số 3708/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập năm 2012 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về: "Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015". 43
09-11-2012 Quyết định số 3711/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện chính sách thu hút cho cán bộ có trình độ đại học về xã, phường, thị trấn làm việc và chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo Quyết định số 798/2010/QĐ-UBND ngày 11/3/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa - năm 2012. 52
12-11-2012 Quyết định số 3730/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 68
12-11-2012 Quyết định số 3731/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 70
12-11-2012 Quyết định số 3742/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo "Xây dựng xã hội học tập" tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2020. 77
02-11-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp, tiên tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII/2014. 79
09-11-2012 Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa, bình ổn giá tại thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 81
02-11-2012 Kế hoạch số 89/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thanh Hóa. 87
15-11-2012 Kế hoạch số 93/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa nă 2013. 92
14,095,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner