"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2012 Ngày 30 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2012 Quyết định số 3834/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định giá đất ở năm 2012 tại các khu tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-11-2012 Quyết định số 3828/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 07
16-11-2012 Quyết định số 3832/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VII, năm 2012. 18
20-11-2012 Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các đối tượng phải chi trả, mức chi trả, thời điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. 25
21-11-2012 Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 38
22-11-2012 Quyết định số 3884/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý IV năm 2012 của tỉnh Thanh Hóa. 46
23-11-2012 Quyết định số 3926/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 đến 2016. 51
26-11-2012 Quyết định số 3932/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ, giao dự toán chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012. 66
26-11-2012 Quyết định số 3933/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí cấp bù trợ giá xuất bản báo cho người có uy tín dân tộc thiểu số của tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 75
26-11-2012 Quyết định số 3934/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012. 78
27-11-2012 Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (đợt 2) (MBQH số 195/UBND-QLĐT ngày 30/01/2008 của UBND TP.Thanh Hóa). 82
28-11-2012 Quyết định số 3955/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nâng cấp đường giao thông đoạn từ ngõ nhà ông Hùng đến ngõ nhà ông Tượng, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh; đoạn từ nhà ông Toàn đến nhà Sơn Loan, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống; đoạn từ nhà bà Vệ đi nhà thờ, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia và nhà văn hóa thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, thuộc dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng ngập hồ Yên Mỹ, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 86
26-11-2012 Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 91
16-11-2012 Kế hoạch số 95/KH-UBND triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 94
22-11-2012 Kế hoạch số 96/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015. 98
23-11-2012 Kế hoạch số 97/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2020. 104
23-11-2012 Kế hoạch số 98/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015. 107
14,095,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner