"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2013 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2013 Quyết định số 4489/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 04
18-12-2013 Quyết định số 4514/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung phí đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23
19-12-2013 Quyết định số 4534/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 26
20-12-2013 Quyết định số 4548/2013/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và quy trình thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 43
23-12-2013 Quyết định số 4569/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. 54
30-12-2013 Quyết định số 4746/2013/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2012. 67
31-12-2013 Quyết định số 4765/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát quy định, công bố thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 71
PHẦN Văn bản khác
Ban Chỉ đạo 138
31-12-2013 Kế hoạch số 138/KH-BCĐ phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2014. 75
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 4778/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 82
Chủ tịch UBND tỉnh
27-12-2013 Quyết định số 4699/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 89
20-12-2013 Chỉ thị số 24/CT-UBND về nâng cao y đức và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 98
23-12-2013 Chỉ thị số 25/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 101
16-12-2013 Kế hoạch số 132/KH-UBND khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 107
27-12-2013 Kế hoạch số 135/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh cho du khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 115
31-12-2013 Kế hoạch số 140/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 120
Ban Chỉ đạo Công tác gia đình
19-12-2013 Kế hoạch số 133/KH-BCĐ công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa. 128
14,095,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner