"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 31 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 145/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2013 Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 07
17-01-2013 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 16
17-01-2013 Quyết định số 283/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y Thanh Hóa. 31
Chủ tịch UBND tỉnh
10-01-2013 Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh hệ số thù lao đối với các chức danh của Hội người mù Thanh Hóa. 37
11-01-2013 Quyết định số 147/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động. 39
14-01-2013 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2020”. 47
16-01-2013 Quyết định số 239/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. 56
17-01-2013 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2013. 74
19-01-2013 Quyết định số 301/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2013. 94
23-01-2013 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 97
10-01-2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 122
23-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Tỵ và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2013. 127
14,125,874 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner