"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2013 Ngày 15 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2013 Quyết định số 599/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
19-02-2013 Quyết định số 618/2013/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập trung tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015. 45
25-02-2013 Quyết định số 679/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 53
01-03-2013 Quyết định số 728/2013/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015. 64
01-03-2013 Quyết định số 731/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2013 Quyết định số 699/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. 86
Chủ tịch UBND tỉnh
08-03-2013 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn các chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020 từ Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 101
12-03-2013 Quyết định số 801/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 105
07-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, năm 2013. 131
14,125,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner