"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2013 Quyết định số 915/2013/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015. 03
01-04-2013 Quyết định số 1029/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 09
01-04-2013 Quyết định số 1040/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thí điểm xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn năm 2013 và 2014. 18
12-04-2013 Quyết định số 1212/2013/QĐ-UBND về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 4194/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-03-2013 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 25
Chủ tịch UBND tỉnh
20-03-2013 Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2013. 29
20-03-2013 Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 37
25-03-2013 Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc đổi tên Đoàn Quy hoạch - Khảo sát và thiết kế thủy lợi thành Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi Thanh Hóa và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đoàn Quy hoạch và thiết kế thủy lợi Thanh Hóa. 57
02-04-2013 Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 (đợt 1) cho các Dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. 61
08-04-2013 Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Gia cầm và Phát triển trang trại chăn nuôi tỉnh Thanh Hóa. 89
15-04-2013 Quyết định số 1220/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2020. 101
16-04-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014. 127
10-04-2013 Kế hoạch số 43/KH-UBND thông tin, tuyên truyền phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015. 130
14,125,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner