"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2013 Ngày 31 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2013 Quyết định số 1610/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh đơn giá thu dịch vụ Nghĩa trang nhân dân Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa. 03
21-05-2013 Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 05
22-05-2013 Quyết định số 1666/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn. 17
22-05-2013 Quyết định số 1667/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Quan Sơn. 33
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
27-05-2013 Quyết định số 1721/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. 42
27-05-2013 Quyết định số 1728/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013. 128
29-05-2013 Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 130
14,125,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner