"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2013 Quyết định số 2729/2013/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
01-08-2013 Quyết định số 2655/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013. 10
01-08-2013 Quyết định số 2666/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập 200 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. 19
02-08-2013 Quyết định số 2671/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh cho các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2012. 27
02-08-2013 Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2013. 30
06-08-2013 Quyết định số 2716/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Chiến lược phát triển Lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 35
08-08-2013 Quyết định số 2760/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo. 43
12-08-2013 Quyết định số 2822/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 51
12-08-2013 Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 59
13-08-2013 Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y Thanh Hóa trên cơ sở Tổ chức Giám định pháp y Thanh Hóa. 77
14-08-2013 Quyết định số 2861/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Mỏ - Địa chất Thanh Hóa. 80
14-08-2013 Quyết định số 2863/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý III năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. 81
14-08-2013 Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Đỉnh Vàng Sầm Sơn. 87
14-08-2013 Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2017. 90
15-08-2013 Quyết định số 2891/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 96
15-08-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh sản xuất vụ Đông 2013 - 2014. 112
14,126,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner