"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2013 Ngày 30 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2013 Quyết định số 2948/2013/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
23-08-2013 Quyết định số 2977/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
30-08-2013 Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-08-2013 Quyết định số 2906/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. 27
19-08-2013 Quyết định số 2926/QĐ-UBND về việc phê duyệt cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Tài chính về cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 34
20-08-2013 Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban tham vấn cấp tỉnh nhằm thực hiện Chương trình Quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015. 37
20-08-2013 Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014. 41
21-08-2013 Quyết định số 2956/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. 55
26-08-2013 Quyết định số 2994/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015. 77
27-08-2013 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014. 88
29-08-2013 Quyết định số 3051/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Thanh Hóa. 105
23-08-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 108
27-08-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014. 111
14,126,186 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner