"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2013 Ngày 30 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2013 Quyết định số 3342/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
30-09-2013 Quyết định số 3380/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2013 Quyết định số 3121/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. 27
05-09-2013 Quyết định số 3122/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. 31
16-09-2013 Quyết định số 3222/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. 36
Chủ tịch UBND tỉnh
06-09-2013 Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa thành Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa. 43
11-09-2013 Quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". 44
13-09-2013 Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2013-2016. 58
19-09-2013 Quyết định số 3263/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 60
24-09-2013 Quyết định số 3322/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 25/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 78
24-09-2013 Quyết định số 3326/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 87
19-09-2013 Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 96
14,126,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner