"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2013 Ngày 15 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2013 Quyết định số 4296/2013/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
11-12-2013 Quyết định số 4409/2013/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực thi hành của Quyết định số 2462/2000/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 10
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
02-12-2013 Quyết định số 4247/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Thanh Hóa. 11
06-12-2013 Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
09-12-2013 Quyết định số 4385/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 32
09-12-2013 Quyết định số 4392/QĐ-UBND về việc công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 34
12-12-2013 Quyết định số 4435/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh. 36
13-12-2013 Quyết định số 4465/QĐ-UBND về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014. 39
13-12-2013 Quyết định số 4471/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thay thế để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã hồ chứa nước Cửa Đặt đoạn qua huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 45
03-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát các tháng cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 59
06-12-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Tài chính - Ngân sách xã. 65
09-12-2013 Chỉ thị số 22/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 69
12-12-2013 Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. 72
12-12-2013 Kế hoạch số 128/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 74
13-12-2013 Kế hoạch số 130/KH-UBND truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh Thanh Hóa. 85
13-12-2013 Kế hoạch số 131/KH-UBND tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014. 93
Ban Chỉ đạo Công tác gia đình
04-12-2013 Quyết định số 4284/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa. 99
14,125,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner