"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49 + 50           Năm 2014 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
29-12-2014 Quyết định số 4752/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020. 03
29-12-2014 Quyết định số 4762/QĐ-UBND bổ sung danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 46
30-12-2014 Quyết định số 4805/QĐ-UBND phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, học kỳ II năm học 2013 - 2014. 49
30-12-2014 Quyết định số 4806/QĐ-UBND phê duyệt danh sách học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm học 2014-2015. 52
31-12-2014 Quyết định số 4833/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 58
23-12-2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 86
27-12-2014 Kế hoạch số 175/KH-UBND thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm” đợt 3 năm 2014. 91
29-12-2014 Kế hoạch số 176/KH-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 96
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
23-12-2014 Kế hoạch số 173/KH-BCĐ công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015. 100
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
26-12-2014 Kế hoạch số 174/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và mùa Lễ hội Xuân 2015. 106
14,095,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner