"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25 + 26           Năm 2014 Ngày 15 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-09-2014 Quyết định số 2800/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
03-09-2014 Quyết định số 2824/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt V, năm 2014. 07
03-09-2014 Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 cho các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. 24
03-09-2014 Quyết định số 2836/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương, Nhiệm vụ Đề án: “Phát huy các giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 29
05-09-2014 Quyết định số 2864/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá bán vắc xin, sinh phẩm miễn dịch ngoài mục tiêu tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 49
05-09-2014 Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 01-14 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng. 51
05-09-2014 Quyết định số 2869/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Thanh Hóa. 56
05-09-2014 Quyết định số 2870/QĐ-UBND ban hành danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 65
06-09-2014 Quyết định số 2897/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất cho nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa to và gió lốc gây ra năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 73
08-09-2014 Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 77
08-09-2014 Quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa. 81
09-09-2014 Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola, tại Thanh Hóa. 88
10-09-2014 Quyết định số 2945/QĐ-UBND quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ học nghề và ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 103
03-09-2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014. 111
06-09-2014 Kế hoạch số 114/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 116
08-09-2014 Kế hoạch số 116/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. 124
08-09-2014 Kế hoạch số 117/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. 130
14,130,927 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner