"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2014 Ngày 30 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-09-2014 Quyết định số 3061/2014/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 04
22-09-2014 Quyết định số 3073/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ các loại nhà. 06
26-09-2014 Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 09
26-09-2014 Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2014 Quyết định số 3013/QĐ-UBND về việc Phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 33
18-09-2014 Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông - Công nghiệp Hà Trung. 39
Chủ tịch UBND tỉnh
17-09-2014 Quyết định số 3014/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương liên quan trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 40
19-09-2014 Quyết định số 3057/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 cho các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. 48
25-09-2014 Quyết định số 3136/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch các điểm du lịch làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 50
25-09-2014 Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. 80
26-09-2014 Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. 82
26-09-2014 Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và cấp ứng gạo 02 tháng đầu học kỳ I năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 88
29-09-2014 Quyết định số 3179/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Chế tác, Thương mại Đá quý - Đá phong thủy, tỉnh Thanh Hóa. 100
29-09-2014 Quyết định số 3186/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục Trạm y tế được đầu tư công trình cấp nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2014. 101
18-09-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa. 104
23-09-2014 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. 108
23-09-2014 Kế hoạch số 125/KH-UBND tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 110
14,131,850 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner