"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
02-10-2014 Quyết định số 3239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thanh Hóa năm 2014 - 2015. 03
03-10-2014 Quyết định số 3254/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất. 11
03-10-2014 Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13
06-10-2014 Quyết định số 3285/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung số lượng học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ I và số lượng gạo cấp ứng 02 tháng đầu học kỳ I năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 21
08-10-2014 Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2015. 23
09-10-2014 Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 44
10-10-2014 Quyết định số 3357/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu năm 2014 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quy định về: “Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”. 76
10-10-2014 Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2014. 80
10-10-2014 Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc cấp Bằng chứng nhận sản phẩm hàng hóa tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 85
10-10-2014 Quyết định số 3378/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 87
13-10-2014 Quyết định số 3404/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2014 theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. 126
06-10-2014 Kế hoạch số 130/KH-UBND phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng khóa XII. 132
14,131,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner