"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2014 Ngày 15 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-11-2014 Quyết định số 3771/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 03
04-11-2014 Quyết định số 3777/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung 2,0% kinh phí công đoàn tính trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 08
06-11-2014 Quyết định số 3816/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2014. 18
07-11-2014 Quyết định số 3845/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Phương án tổ chức, quản lý các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tỉnh Thanh Hóa. 65
07-11-2014 Quyết định số 3858/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp và thủy sản tại các huyện thuộc Chương trình 30a”. 72
07-11-2014 Quyết định số 3860/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 93
11-11-2014 Quyết định số 3877/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 95
12-11-2014 Quyết định số 3902/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 và 5 tuổi còn thiếu năm học 2014 - 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 100
13-11-2014 Quyết định số 3917/QĐ-UBND công bố danh sách các cơ sở đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 104
13-11-2014 Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 108
06-11-2014 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô năm 2014. 117
11-11-2014 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn. 121
12-11-2014 Kế hoạch số 152/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2015. 130
12-11-2014 Kế hoạch số 153/KH-UBND khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015. 138
14,131,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner