"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2014 Ngày 30 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2014 Quyết định số 4097/2014/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
24-11-2014 Quyết định số 4098/2014/QĐ-UBND ban hành Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
25-11-2014 Quyết định số 4115/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23
25-11-2014 Quyết định số 4129/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. 49
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2014 Quyết định số 4164/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa. 66
Chủ tịch UBND tỉnh
17-11-2014 Quyết định số 3952/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 71
18-11-2014 Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện một số chính sách đối với các huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về: "Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo". 91
19-11-2014 Quyết định số 4012/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý IV năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 98
26-11-2014 Quyết định số 4148/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn. 103
27-11-2014 Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014, theo Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 104
27-11-2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 109
18-11-2014 Kế hoạch số 157/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015. 112
Ban Chỉ đạo 389
26-11-2014 Kế hoạch số 159/KH-UBND kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 122
14,131,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner