"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 15 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-12-2014 Quyết định số 4324/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành mức giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
10-12-2014 Quyết định số 4378/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 08
12-12-2014 Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 11
15-12-2014 Quyết định số 4487/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2014 Quyết định số 4375/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 28
15-12-2014 Quyết định số 4480/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030. 30
Chủ tịch UBND tỉnh
03-12-2014 Quyết định số 4222/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 48
11-12-2014 Quyết định số 4437/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 59
11-12-2014 Quyết định số 4438/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế phát triển trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 91
12-12-2014 Quyết định số 4461/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. 112
12-12-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 117
09-12-2014 Kế hoạch số 165/KH-UBND triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 122
14,125,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner