"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47 + 48           Năm 2014 Ngày 31 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2014 Quyết định số 4546/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 03
19-12-2014 Quyết định số 4574/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa. 28
24-12-2014 Quyết định số 4660/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 35
27-12-2014 Quyết định số 4736/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2015. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-12-2014 Quyết định số 4527/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất. 63
29-12-2014 Quyết định số 4799/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế. 64
Chủ tịch UBND tỉnh
16-12-2014 Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 78
17-12-2014 Quyết định số 4519/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu cho dự án chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa. 102
23-12-2014 Quyết định số 4625/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập còn thiếu năm 2014 cho các đơn vị để thực hiện chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 109
23-12-2014 Quyết định số 4659/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương Kế hoạch phát triển tre luồng Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. 116
14,130,998 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner