"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-04-2014 Quyết định số 1042/2014/QĐ-UBND về việc phê duyệt lộ trình tăng giá nước áp dụng cho Dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu Nghi Sơn sản xuất, vay vốn ADB. 03
15-04-2014 Quyết định số 1076/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Tiêu chí thu nhập trong công nhận xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2014 Quyết định số 940/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ khởi công Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 09
Chủ tịch UBND tỉnh
04-04-2014 Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 18
07-04-2014 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 27
08-04-2014 Quyết định số 999/QĐ-UBND v/v phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 71
14-04-2014 Quyết định số 1045/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. 83
15-04-2014 Quyết định số 1082/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 109
03-04-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 121
15-04-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé xổ số giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 124
07-04-2014 Kế hoạch số 30/KH-UBND triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015. 127
15-04-2014 Kế hoạch số 39/KH-UBND tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. 135
14,131,598 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner