"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 30 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-04-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa. 03
16-04-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thanh Hóa. 14
16-04-2014 Quyết định số 1105/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương chuyển nguồn kinh phí và nhiệm vụ chi của kế hoạch năm 2013 sang thực hiện năm 2014. 25
18-04-2014 Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Mỏ - Địa chất Thanh Hóa. 39
21-04-2014 Quyết định số 1151/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 50
25-04-2014 Quyết định số 1223/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt II, năm 2014. 65
17-04-2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc chủ động phòng, chống dịch sởi năm 2014. 82
18-04-2014 Kế hoạch số 40/KH-UBND triển khai thực hiện “Ngày Sách Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 84
18-04-2014 Kế hoạch số 41/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 88
23-04-2014 Kế hoạch số 42/KH-UBND tổ chức Hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 93
25-04-2014 Kế hoạch số 43/KH-UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. 98
25-04-2014 Kế hoạch số 44/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 104
25-04-2014 Kế hoạch số 45/KH-UBND phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về du lịch. 109
Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ CVCC tỉnh Thanh Hóa
18-04-2014 Quyết định số 1140/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Thanh Hóa. 134
14,130,936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner