"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2014 Ngày 31 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2014 Quyết định số 1436/2014/QĐ-UBND về việc quy định địa bàn, khoảng cách xác định học sinh tiểu học, trung học cơ sở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
16-05-2014 Quyết định số 1451/2014/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 17
20-05-2014 Quyết định số 1501/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 20
28-05-2014 Quyết định số 1604/2014/QĐ-UBND về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2014 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tranh thủ thời cơ, vận hội mới để tái cơ cấu và phát triển bền vững. 29
27-05-2014 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014. 37
Chủ tịch UBND tỉnh
07-05-2014 Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 50
12-05-2014 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2014. 76
12-05-2014 Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý II năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 94
15-05-2014 Quyết định số 1448/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 98
16-05-2014 Quyết định số 1449/QĐ-UBND ban hành “Quy định về in ấn, quản lý, sử dụng mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 118
23-05-2014 Quyết định số 1554/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. 123
14,131,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner