"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2014 Ngày 31 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
23-05-2014 Quyết định số 1558/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 03
23-05-2014 Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc giảm tiền thuê đất năm 2013, năm 2014. 09
27-05-2014 Quyết định số 1601/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2013. 12
27-05-2014 Quyết định số 1602/QĐ-UBND phê duyệt khối lượng công việc hoàn thành từ nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2012 và 2013. 59
29-05-2014 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014. 68
30-05-2014 Quyết định số 1644/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt III, năm 2014. 69
09-05-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2014-2015. 94
12-05-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi; phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 98
28-05-2014 Kế hoạch số 60/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. 105
14,126,271 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner