"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 15 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-06-2014 Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
02-06-2014 Quyết định số 1657/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực năm 2014. 13
04-06-2014 Quyết định số 1723/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa. 15
05-06-2014 Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp phát triển giáo dục năm học 2014-2015. 20
06-06-2014 Quyết định số 1753/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 47
06-06-2014 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 56
10-06-2014 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đợt 2 năm 2013. 96
11-06-2014 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. 104
12-06-2014 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa. 118
13-06-2014 Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh. 123
13-06-2014 Quyết định số 1832/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa. 125
13-06-2014 Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. 128
BCĐ Đại hội Đại biểu DTTS
03-06-2014 Quyết định số 1718/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ II. 131
Ban Chỉ đạo Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo
03-06-2014 Quyết định số 1680/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. 136
14,125,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner