"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2014 Ngày 30 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
19-06-2014 Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 2009 đến năm 2013. 02
24-06-2014 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2014-2020. 57
24-06-2014 Quyết định số 1963/QĐ-UBND phê duyệt phân công nhiệm vụ của Ban rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh Thanh Hóa. 63
25-06-2014 Quyết định số 1965/QĐ-UBND về việc quy định định mức bình quân học sinh/lớp đối với bậc học mầm non và phổ thông công lập. 68
23-06-2014 Kế hoạch số 69/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2017. 70
14,130,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner