"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2015 Ngày 30 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2015 Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND về việc quy định sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 03
18-12-2015 Quyết định số 5345/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 18
28-12-2015 Quyết định số 5472/2015/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 38
31-12-2015 Quyết định số 5618/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 67
31-12-2015 Quyết định số 5637/2015/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020. 78
31-12-2015 Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 87
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
22-12-2015 Quyết định số 5382/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 99
30-12-2015 Quyết định số 5545/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 109
23-12-2015 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 123
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
25-12-2015 Kế hoạch số 177/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. 129
14,095,579 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner