"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2015 Ngày 31 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
18-03-2015 Quyết định số 893/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 03
18-03-2015 Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
19-03-2015 Quyết định số 915/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. 32
27-03-2015 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015. 42
27-03-2015 Quyết định số 1038/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch về đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015. 55
27-03-2015 Quyết định số 1039/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015. 65
30-03-2015 Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2015. 75
23-03-2015 Kế hoạch số 32/KH-UBND phòng, chống dịch, bệnh trên người năm 2015. 81
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
10-03-2015 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2015. 90
14,131,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner