"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2015 Ngày 30 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2015 Quyết định số 1542/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-04-2015 Quyết định số 1388/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Như Thanh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000008 ngày 09/4/2011 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lê Gia. 16
17-04-2015 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc đính chính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Thạch Thành trong phụ lục kèm theo Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 18
27-04-2015 Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 20
Chủ tịch UBND tỉnh
17-04-2015 Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 22
17-04-2015 Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 36
22-04-2015 Quyết định số 1444/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2015, tỉnh Thanh Hóa. 44
23-04-2015 Quyết định số 1475/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí nguồn Chương trình đảm bảo chất lượng trường học năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 74
24-04-2015 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 87
24-04-2015 Quyết định số 1507/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ gạo hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo thời kỳ giáp hạt năm 2015. 131
23-04-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2015. 134
14,095,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner