"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2015 Ngày 31 tháng 5 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2015 Quyết định số 1592/2015/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý. 03
08-05-2015 Quyết định số 1658/2015/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung trong Quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
13-05-2015 Quyết định số 1720/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt IV, năm 2015. 06
13-05-2015 Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 28
15-05-2015 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015. 38
18-05-2015 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập của năm học 2013 - 2014 (số kinh phí còn thiếu) và học kỳ I năm học 2014 - 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. 39
20-05-2015 Quyết định số 1816/QĐ-UBND phê duyệt đối tượng và kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công trợ cấp một lần cho người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chia, giúp bạn Lào theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 48
25-05-2015 Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm giữ lại số tiết kiệm 10,0% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015. 86
05-05-2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi THPTQG năm 2015 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015- 2016. 105
25-05-2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 109
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
04-05-2015 Kế hoạch số 68/KH-BCĐ tổ chức chương trình “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt” lần thứ ba năm 2015. 114
14,095,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner