"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2015 Ngày 30 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2015 Quyết định số 2072/2015/QĐ-UBND về việc đính chính khoản 1 Điều 7 Quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 03
24-06-2015 Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-06-2015 Quyết định số 2210/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 29
24-06-2015 Quyết định số 2320/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. 42
Chủ tịch UBND tỉnh
01-06-2015 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2015-2016. 59
05-06-2015 Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2015 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 81
08-06-2015 Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp kinh phí thực hiện chế độ điều chỉnh tiền lương tăng thêm năm 2015 cho các đối tượng thuộc quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ. 85
14,130,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner