"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23 + 24           Năm 2015 Ngày 30 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
15-06-2015 Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý II năm 2015. 03
16-06-2015 Quyết định số 2192/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt V, năm 2015. 08
19-06-2015 Quyết định số 2276/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ. 17
25-06-2015 Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. 24
25-06-2015 Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2015. 29
26-06-2015 Quyết định số 2381/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2015. 36
29-06-2015 Quyết định số 2397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 41
08-06-2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. 53
16-06-2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov). 59
17-06-2015 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 61
26-06-2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 65
05-06-2015 Kế hoạch số 84/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước công dân. 74
09-06-2015 Kế hoạch số 85/KH-UBND phòng, chống các chủng vi rút cúm mới nổi và tái nổi năm 2015. 78
10-06-2015 Kế hoạch số 86/KH-UBND tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). 95
23-06-2015 Kế hoạch số 88/KH-UBND hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015. 100
Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện CTHTHN xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
18-06-2015 Quyết định số 2252/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình 48). 106
14,095,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner