"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 15 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2015 Quyết định số 2861/2015/QĐ-UBND quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 04
05-08-2015 Quyết định số 2894/2015/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa. 07
05-08-2015 Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện. 11
10-08-2015 Quyết định số 2962/2015/QĐ-UBND về việc quy định Mức trần thù lao công chứng; thù lao dịch thuật và chi phí đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản trong hoạt động công chứng, chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 15
12-08-2015 Quyết định số 3008/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. 19
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
04-08-2015 Quyết định số 2888/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. 27
04-08-2015 Quyết định số 2890/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân liên quan để thực hiện Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 12/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã trong mùa lũ hàng năm. 32
05-08-2015 Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. 36
06-08-2015 Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc xử lý rủi ro Đợt 1 năm 2015 đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa. 37
10-08-2015 Quyết định số 2957/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 và năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa. 42
11-08-2015 Quyết định số 2996/QĐ-UBND về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu năm 2014 và 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. 60
12-08-2015 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015. 72
12-08-2015 Quyết định số 3009/QĐ-UBND về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ năm 2015 để thực hiện xử lý khẩn cấp một số công trình đê địa phương thuộc tỉnh Thanh Hóa. 75
13-08-2015 Quyết định số 3053/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 79
13-08-2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 83
06-08-2015 Kế hoạch số 113/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2016. 87
10-08-2015 Kế hoạch số 114/KH-UBND tổ chức Hội chợ - Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2015, Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 102
14,131,239 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner