"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2015 Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2015 Quyết định số 3462/2015/QĐ-UBND về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
04-09-2015 Quyết định số 3355/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2016. 08
04-09-2015 Quyết định số 3363/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa. 25
08-09-2015 Quyết định số 3420/QĐ-UBND về việc Phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và cấp ứng gạo học kỳ I năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 37
09-09-2015 Quyết định số 3432/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. 49
11-09-2015 Quyết định số 3461/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa. 54
11-09-2015 Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý III năm 2015. 58
11-09-2015 Quyết định số 3475/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2015 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 62
14-09-2015 Quyết định số 3502/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa đảm bảo được lương thực giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân. 68
14-09-2015 Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 89
08-09-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 102
12-09-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc số 1632/CĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. 107
15-09-2015 Kế hoạch số 128/KH-UBND tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015. 109
14,131,693 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner