"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2015 Ngày 30 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
11-11-2015 Quyết định số 4654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ môi trường Thanh Hóa. 03
18-11-2015 Quyết định số 4804/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020. 16
23-11-2015 Quyết định số 4857/QĐ-UBND về việc Phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 19
27-11-2015 Quyết định số 4911/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 33
27-11-2015 Quyết định số 4948/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016. 41
02-11-2015 Kế hoạch số 145/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2016. 71
02-11-2015 Kế hoạch số 146/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh hóa năm 2016. 79
03-11-2015 Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 88
11-11-2015 Kế hoạch số 152/KH-UBND tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 95
14,131,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner