"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41 + 42           Năm 2015 Ngày 15 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-12-2015 Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa. 03
14-12-2015 Quyết định số 5258/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thuê đất; tiền sử dụng đất thu từ các xã xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 4549/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 và Quyết định số 4259/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2015”. 36
14-12-2015 Quyết định số 5259/2015/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2015 Quyết định số 5198/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Thanh Hóa sản xuất, cung cấp. 43
14-12-2015 Quyết định số 5265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa. 45
Chủ tịch UBND tỉnh
02-12-2015 Quyết định số 5052/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016. 65
14,131,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner