"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2016 Ngày 31 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-01-2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa. 03
14-01-2016 Quyết định số 163/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa. 15
18-01-2016 Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 22
20-01-2016 Quyết định số 280/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Nghi thức Lễ tân ngoại giao trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 59
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2016 Quyết định số 116/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 80
Chủ tịch UBND tỉnh
07-01-2016 Quyết định số 72/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 90
18-01-2016 Quyết định số 214/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh. 100
26-01-2016 Quyết định số 342/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 109
13-01-2016 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2016. 117
Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
15-01-2016 Kế hoạch số 03/KH-BCĐ công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2016. 120
14,131,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner