"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 29 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2015 Quyết định số 5257/2015/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-02-2016 Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa. 36
Chủ tịch UBND tỉnh
16-02-2016 Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 39
22-02-2016 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2015. 51
25-02-2016 Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa. 54
17-02-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 55
24-02-2016 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. 61
04-02-2016 Kế hoạch số 17/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 65
15-02-2016 Kế hoạch số 22/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. 69
22-02-2016 Kế hoạch số 25/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 92
24-02-2016 Kế hoạch số 24/KH-UBND tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 104
26-02-2016 Kế hoạch số 27/KH-UBND tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua. 110
Ban chỉ đạo HKPĐ khu vực III năm 2016
01-02-2016 Quyết định số 391/QĐ-BCĐHKPĐ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2016. 115
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa
02-02-2016 Quyết định số 427/QĐ-HĐQL ban hành Quy chế trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro và xử lý nợ cho vay bắt buộc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. 121
14,095,841 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner