"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2016 Ngày 31 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
11-03-2016 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 03
17-03-2016 Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 08
21-03-2016 Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa. 21
25-03-2016 Quyết định số 1054/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung và mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 25
29-03-2016 Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc phê duyệt định mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho đối tượng 02 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội năm 2016. 31
29-03-2016 Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi kỳ II năm học 2015 - 2016 của tỉnh Thanh Hóa. 34
30-03-2016 Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia. 39
10-03-2016 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép. 54
29-03-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 57
30-03-2016 Kế hoạch số 49/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2016. 63
Ban Chỉ đạo 389
14-03-2016 Kế hoạch số 39/KH-BCĐ tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 80
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
03-03-2016 Kế hoạch số 31/KH-BCĐ triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, năm 2016. 91
14,131,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner